Натурален препарат за стимулиране растежа на растенията

Общи условия


 

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между КиБ Интернешанал ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, намиращ се на www.hb101.bg

Дефиниции
•КиБ Интернешанал ЕООД е собственик и притежава всички права на сайта и онлайн магазина www.hb101.bg. Фирмата е регистрирана по българското законодателство и е с адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ бл. 69, офис 6, вписана в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831004524, тел: 0888697750, 0888907683, 02 9752700, 02 9752330 e-mail:kbs@algoflex.net

"ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.
"ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.
"ЗПУ" – означава Закон за пощенските услуги.
"САЙТ" – означава уебсайта, намиращ се на www.hb101.bg
"ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин, намиращ се на www.hb101.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите Общи условия. С кликването, върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
Регистрация
Регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Например за коректно изпълнение и проследяване на направените поръчки, за натрупване на бонус точки, за проследяване на историята на направените покупки, за бързо пазаруване при последващи покупки, за получаване на информация за текущи промоции или новости, свързани с магазина, участие в томболи и др., но само при изрично съгласие от страна на клиента. При успешно приключване на регистрацията ползвателят получава потребителско име и парола, с които може да влиза в създадения му в сайта профил. Покупки могат да се правят и без регистрация - като гост.

Защита на личните данни
С приемането на настоящите Общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от КиБ Интернешанал ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока. За маркетингови и рекламни цели и анализи на КиБ Интернешанал ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели.

Общи
Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Търговецът е в правото си по всяко време и без предварително предупреждение да прави промени в предлаганите на страниците на магазина услуги, артикули, условия и цени. Част от предлаганите продукти е възможно към момента на поръчка да са временно изчерпани. В случай, че поръчаният продукт, временно не е в наличност, представител на онлайн магазина ще се свърже на посочения в поръчката телефонен номер или e-mail адрес за допълнително уточняване на евентуални наличности, замяна на поръчката с друг артикул, предоговаряне на условията и/или срока за доставка и т.н. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока. За стоки, които не са внесени от КиБ Интернешанал ЕООД дружеството не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, както и при печатни грешки.

Цени
Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като КиБ Интернешанал ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно, ако е дължима.

Законова гаранция. Информация за потребители
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Гаранционният срок на различните продукти варира съгласно действащото законодателство и търговските политики на вносителите/производителите. Всички продукти, предлагани от сайта са нови, в оригинални опаковки и с гарантиран произход и качество. На страницата на всеки продукт ще откриете информация за гаранционния срок.

Закупени продукти се придружават от попълнена и заверена от КиБ Интернешанал ЕООД гаранционната карта, с прикрепен към нея касов бон или с фактура.

При наличие на дефект, купувачът има право на рекламация, която да предяви към:

вносителя/производителя на съответния продукт – контакти на съответния сервиз ще откриете на гаранционната карта, съпътстваща продукта;
www.hb101.bg, а ние от своя страна ще придвижим продукта към сервиз.
За целта е необходимо:

да се уверите във валидността на срока на гаранционната карта;
да попълните онлайн ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ, който можете да намерите ТУК.
Клиентът НЯМА право да предяви рекламация към продукта в случаите когато:

не може да удостовери датата на закупуване и собствеността на продукта чрез попълнена гаранционна карта и касов бон;
настъпил дефект в резултат на неправилна експлоатация.
настъпил дефект в случай неспазване на инструкциите, попълнени в гаранционната карта и инструкцията за употреба на продукта.
Поръчки
Поръчки могат да правят само ползватели, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да следвате стъпките, след натискане на бутон "ПЛАЩАНЕ" във вашата количка.

Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един от следните способи:

наложен платеж
плащане с банкова карта
банков превод
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на КиБ Интернешанал ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока или услуга. В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка, ако е дължима) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо-предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) и който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на КиБ Интернешанал ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор
Договорът за продажба от разстояние между КиБ Интернешанал ЕООД и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на КиБ Интернешанал ЕООД. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с КиБ Интернешанал ЕООД договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща или телефон.

Доставка
Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва със собствен куриер на КиБ Интернешанал ЕООД или с куриер СПИДИ. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

за стоки поръчани до 12 часа на територията на гр. София и потвърдени от КиБ Интернешанал ЕООД – доставка до 18 часа на същия ден;
за стоки поръчани до 16 часа за страната и потвърдени от КиБ Интернешанал ЕООД - на следващия ден за градовете и до 48 часа за по-малките населени места.
Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете/възможностите за доставка, прилагани от съответния куриер.

Стоките се доставят единствено след потвърждаване от КиБ Интернешанал ЕООД.

Всяка доставка се застрахова, за да се гарантира сигурността й при транспортиране. За да е валидна застраховката е необходимо да проверите състоянието на пратката в присъствието на куриера.

Цената на доставка се пресмята автоматично според теглото и стойността на поръчаните продукти. В зависимост от местонахождението на получаване и цената на избраните продукти ще бъде показана стойността на доставката.

Магазинът запазва правото си да променя цената за нестандартни пратки ако това се налага от куриерските компании, като се задължава да поиска потвърждение за тази промяна от страна на купувача, за да бъде изпълнена поръчката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, КиБ Интернешанал ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да предостави на КиБ Интернешанал ЕООД покупните документи за стоката, а именно: оригиналната фактура или касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Стандартни указания за отказ:
Право на отказ от договора от разстояние.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на КиБ Интернешанал ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на КиБ Интернешанал ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на КиБ Интернешанал ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Публикуване на ревюта за стоки
Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели. Ревютата следва да са написани на български език и да съдържат, само и единствено, обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците й, установени в процеса на използването й.

Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително, но само ревюта: които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание, противоречащо на професионалната и търговската етика, уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава, или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.

Преглед на стоката. Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ бл. 69, офис 6, тел. 0888907683.

Други
КиБ Интернешанал ЕООД се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като КиБ Интернешанал ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на КиБ Интернешанал ЕООД преди извършването й поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. КиБ Интернешанал ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

КиБ Интернешанал ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от КиБ Интернешанал ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на КиБ Интернешанал ЕООД за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. С приемането на настоящите Общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения, съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''Абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.